Δήλωση συμμετοχής με το πρόγραμμα σίτισης Φρυγανιώτη


Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη

Ιούνιος 2024

Το πρόγραμμα σίτισης του Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία “ELENA’S GOURMET”, κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Η παρούσα δήλωση συμμετοχής αποστέλλεται αυτόματα στην εταιρεία “ELENA’S GOURMET”

Για κάθε παιδί συμπληρώνετε διαφορετική δήλωση συμμετοχής.

  Στοιχεία μαθητή
  συμπληρώνονται από το γονέα

  Όνομα μαθητή *

  Επίθετο Μαθητή *

  Τάξη *

  Τμήμα *


  Στοιχεία γονέα

  Όνομα Γονέα *

  Επίθετο Γονέα *

  Διεύθυνση (οδός και αριθμός) *

  Τηλέφωνο επικοινωνίας *

  Email επικοινωνίας *


  Παρακαλούμε αναφέρετε εάν υπάρχουν αλλεργίες, ασθένειες ή ευαισθησίες


  Επιλέξτε το μενού της επιλογής σας *

  Επιλέξτε τις ημέρες σίτισης

  1η εβδομάδα (03/06/2024 - 07/06/2024) *

  2η εβδομάδα (10/06/2024 - 14/06/2024) *

  3η εβδομάδα (17/06/2024 - 21/06/2024) *

  4η εβδομάδα (25/06/2024 - 28/06/2024) *

  GDPR *

  Μπορείτε να επιλέξετε το Μεσογειακό ή το Εναλλακτικό μενού.